28.4.08

Activitats Clic

Per tal de conèixer aquestes activitas podem visitar:

http://clic.xtec.es

Jo he visitat la següent "Les dents":

http://clic.xtec.es/db/act_ca.jsp?id=3453

Per mitjà de puzzles, relacions de imatges amb paraules, fer parelles de imatges iguals i escrivint paraules que s'han vist al llarg de la presentació, de treballar amb els xiquets la importància de cuidar les nostres dents de forma adecuada, rapallant-les, identificant quins aliments poden ser nocius per a elles, quins són bons, etc.

M'ha paregut molt interessant perquè són presentacions molt completes encara que fàcils de comprendre per els xiquets, amb un software sencill, que permet al menut avançar per si mateix.